Po pierwsze policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa. Po drugie, posiadanie narkotyku, jakim jest marihuana „rekreacyjna”, jest przestępstwem. Lek pod postacią medycznej marihuany najlepiej zażywać poprzez waporyzację w cichym i spokojnym miejscu, najlepiej w domu. Oczywiście nie zawsze są to warunki możliwe do spełnienia i pacjenci często są zmuszeni do zażywania leków poza domem – wiąże się to niestety z ryzykiem kontroli organów ścigania. Aby zaoszczędzić sobie nerwów a panom policjantom pracy, jeśli mamy zamiar zażywać lek poza domem warto się przygotować i zabrać ze sobą trzy rzeczy:

1. Dowód osobisty
2. Susz konopny w hermetycznym opakowaniu z apteki
3. Dokument potwierdzający legalne nabycie suszu (paragon z apteki) i/lub zaświadczenie lekarskie o terapii za pomocą konopi/wydrukowaną kopie recepty

Medyczna marihuana w dalszym ciągu jest w Polsce czymś nowym ale opisywane przypadki zwykle obrazują prawidłową postawę funkcjonariuszy. Na stronie wolnekonopie.org opisywany jest ciekawy
przypadek pacjenta będącego w trakcie terapii medyczną marihuaną, który podróżując pociągiem relacji międzynarodowej z racji rzadkich postojów tego typu składów nie miał możliwości zażycia swojego lekarstwa na stacji, w trakcie postoju pociągu: „Jedynym rozwiązaniem, aby pacjent mógł postępować zgodnie z zaleceniem lekarza i zażyć dawkę leku o odpowiedniej porze, było jego zażycie w pociągu (lub zatrzymanie pociągu, co z oczywistych względów, jest znacznie bardziej kłopotliwe). Zwrócił się więc do obsługi pociągu informując o powyższym, na co obsługa pociągu poinformowała, że winien zwrócić się do centrali PKP. Pacjent zwrócił się więc mailowo do centrali PKP, która poinformowała, że decyzję winna podjąć obsługa pociągu. W obliczu takiej sytuacji obsługa pociągu podjęła decyzję o udostępnieniu pacjentowi wolnego przedziału, zaś pacjent, w obecności kilku funkcjonariuszy służby celno-skarbowej oraz obsługi pociągu, dokonał waporyzacji konopi.” (sic!) Fakt zażywania leku w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej nie powinien być dla pacjenta źródłem stresu. Oczywiście pamiętamy o tym że palenie w miejscach publicznych jest zakazane i podlega karze finansowej.

Opracowane na podstawie:
Karolina Podsiadły-Gęsikowska, Aleksandra Powierża. Prawnik Lekarza o Leczeniu marihuaną medyczną w pytaniach i odpowiedziach.
https://wolnekonopie.org/2019/07/medyczna-marihuana-a-policja/
https://www.stonerchef.pl/jak-wyglada-kontrola-policyjna-u-pacjenta-medycznych-konopi-z-pierwszej-reki/

Wizyta
recepturowa