Wypełnij formularz kwalifikacji

O medycznej marihuanie w Polsce mówi się coraz więcej. Temat jest istotny, jednak narosło wokół niego sporo przekłamań i kontrowersji. W artykule wyjaśniamy nieścisłości, które są związane z używaniem konopi do celów terapeutycznych.

Zapamiętaj!

  • Medyczna marihuana w Polsce jest legalna i przepisywana pacjentom z różnymi schorzeniami.
  • Aby zakupić medyczną marihuanę, pacjent musi posiadać receptę od lekarza specjalisty.
  • Pacjenci powinni mieć przy sobie dokumenty potwierdzające legalność posiadania medycznej marihuany.

Właściwości medycznej marihuany

Medyczna marihuana jest znana ze swoich terapeutycznych właściwości. Składniki aktywne, do których należą przede wszystkim CBD oraz THC, są określane jako kannabinoidy. Wpływają na system endokannabinoidowy w organizmie człowieka. To z kolei prowadzi do różnych efektów leczniczych. Zalicza się do nich łagodzenie bólu, zmniejszenie napięć mięśniowych czy łagodzenie skutków chemioterapii w postaci nudności i braku apetytu.

Dzięki prowadzonym badaniom naukowym udało się poznać potencjał terapeutyczny konopi indyjskich. Medyczna marihuana w Polsce trafiła do legalnego obiegu, dzięki czemu z jej dobroczynnego wpływu mogą korzystać między innymi pacjenci onkologiczni, z epilepsją, PTSD, a nawet niektórymi zaburzeniami psychicznymi. Istnieje cała lista schorzeń, przy których stosowanie terapii marihuaną jest w pełni uzasadnione.Wypełnij formularz kwalifikacji

Czy medyczna marihuana w Polsce jest legalna?

Medyczna marihuana w Polsce jest legalna od listopada 2017 roku, a do obrotu aptecznego trafiła dwa lata później. Pacjenci mogą otrzymać receptę na marihuanę od lekarzy, którzy uznają, że standardowe metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jest to jednak zależne od specyficznych warunków zdrowotnych pacjenta.

Przeczytaj więcej  Podróżowanie z medyczną marihuaną – bezpieczne przewożenie leku w praktyce

Używanie marihuany w celach rekreacyjnych w Polsce nadal jest nielegalne. Istnieją ścisłe regulacje dotyczące jej uprawy, produkcji, dystrybucji i stosowania. Osoby, które ich nie przestrzegają, mogą zostać ukarane.

Warto zaznaczyć, że medyczna marihuana dostępna w naszym kraju pochodzi z importu, co wpływa na wysoką cenę suszu (1 gram kosztuje około 65 zł). W Polsce możliwość uprawy konopi innych niż włókniste nadal jest mocno ograniczona – i to mimo nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 22 marca 2022 roku. Mogą się tym zajmować instytuty badawcze kontrolowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. GIF wydaje je po otrzymaniu pozytywnej opinii komendanta wojewódzkiego policji. Instytut musi wykazać się też odpowiednią infrastrukturą, pozwalającą na uprawę konopi w ściśle określonych warunkach.

Wskazania do stosowania medycznej marihuany

Wskazania do stosowania medycznej marihuany są różnorodne. Zaliczają się do nich przede wszystkim przewlekłe stany bólowe, skurcze mięśni, drgawki, a także nudności i brak apetytu, czyli objawy związane z chemioterapią.

Badania sugerują, że marihuana może być również skuteczna w leczeniu stanów psychicznych takich jak PTSD, a także w łagodzeniu objawów niektórych postaci autyzmu. Pacjenci z chorobą Parkinsona również zgłaszali ulgę w drżeniu i sztywności mięśni po użyciu marihuany. Trzeba pamiętać, że o konieczności zastosowania terapii medyczną marihuaną za każdym razem decyduje lekarz.

Zakup leczniczej marihuany w Polsce

Aby zakupić medyczną marihuanę w Polsce, potrzebna jest recepta od specjalisty, który ma prawo przepisywać leki narkotyczne. Do tego grona nie należą lekarze weterynarii. Pacjent musi zwrócić się do lekarza, który oceni, czy marihuana jest odpowiednim lekiem dla pacjenta. Następnie przepisuje receptę, którą pacjent może zrealizować w aptece.

Produkty z marihuaną są dostępne w aptekach na terenie całego kraju, ale nie wszystkie mają je w swoim asortymencie. Są dostępne tylko w tych punktach, które zdobyły pozwolenie na sprzedaż leków z grupy I-N. Rzadko marihuanę można kupić od ręki.

Przeczytaj więcej  Palenie medycznej marihuany w miejscu publicznym – informacje i wskazówki


Wypełnij formularz kwalifikacji

Czy można mieć przy sobie medyczną marihuanę?

Pacjenci, którym przepisano medyczną marihuanę, mogą ją mieć przy sobie, a także stosować w miejscach publicznych jeśli to element ich terapii. Ważne jest jednak, aby zawsze mieli przy sobie dowód na to, że marihuana jest przepisana na receptę. Potrzebne będzie zaświadczenie lekarza o konieczności jej używania, skan lub ksero recepty, a także faktura lub paragon z apteki. Lek musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu.

Mimo to pacjenci powinni zachować ostrożność. Posiadanie marihuany bez odpowiednich dokumentów jest w Polsce nielegalne i podlega karze. To samo dotyczy przekraczania ilości marihuany określonej na recepcie. 

Medyczna marihuana a prowadzenie samochodu

W Polsce jest surowo zabronione prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Zarówno według Kodeksu karnego (art. 178a § 1), jak i Kodeksu wykroczeń (art. 87 § 1) jest to przestępstwo podlegające karze. Marihuana zawiera THC, środek psychoaktywny, który może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdu, powodując np. zaburzenia koncentracji czy spowolnienie reakcji.

Pacjenci korzystający z medycznej marihuany powinni być świadomi tego ryzyka i unikać prowadzenia pojazdów pod wpływem leku. Jeżeli to konieczne, powinni zasięgnąć porady lekarza na temat bezpiecznego korzystania z medycznej marihuany.

Medyczna marihuana w Polsce – podsumowanie

Medyczna marihuana w Polsce jest legalna i dostępna dla pacjentów, którzy nie widzą poprawy stanu zdrowia po zastosowaniu tradycyjnych metod leczenia. Jest ona przepisywana na szereg schorzeń, od przewlekłego bólu po niektóre stany psychiczne. Choć jest dostępna na receptę, pacjenci muszą przestrzegać ścisłych regulacji dotyczących jej posiadania i użycia.

Kontynuacja
leczenia