Euforia biegacza (ang. runner’s high) to zjawisko opisujące dobre samopoczucie podczas ćwiczeń wytrzymałościowych, charakteryzujące się euforią. Jest to pozytywne zjawisko, dzięki któremu można poczuć się bardzo dobrze zarówno fizycznie jak i psychicznie. które też znacznie podnosi próg bólu oraz mocno obniża poziom stresu.

Co jest odpowiedzialne za euforię biegacza?

Powszechnie uważa się, że uwalnianie endogennych opioidów, takich jak endorfiny, leży u podstaw euforii biegaczy. Jednak ćwiczenia prowadzą do uwolnienia dwóch klas związków: endokannabinoidów (eCB) i opioidów.

Badanie na Uniwersytecie Medycznym w Hamburgu

Badanie przeprowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Hamburgu na ludziach wykazało, że podstawowe cechy euforii biegacza zależą od receptorów kannabinoidowych, a nie od receptorów opioidowych. W badaniu naukowcy starali się stwierdzić, czy endorfiny odgrywają znaczącą roli w mechanizmie leżącym u podstaw euforii biegacza. W związku z tym zbadano, czy rozwój dwóch podstawowych cech runner’s high: euforii i obniżonego poziomu lęku u biegaczy zależy od sygnalizacji opioidowej poprzez zastosowanie antagonisty receptora opioidowego (związku blokującego działanie endogennych opioidów) – naltreksonu w podwójnie ślepej, randomizowanej grupie kontrolowanej placebo.

Wszystkich 63. uczestników zakwalifikowanych do badania wykazywało zwiększoną euforię i zmniejszony niepokój po 45 minutach biegania na bieżni w zakresie umiarkowanej intensywności w porównaniu z chodzeniem. Bieg doprowadził do wyższych poziomów endogennych kannabinoidów: anandamidu (AEA) i 2-arachidonoglicerolu (2-AG) w osoczu. Blokada receptorów opioidowych nie zapobiegła rozwojowi euforii i zmniejszeniu lęku, a także podwyższeniu poziomu eCB po wysiłku. Co więcej, odsetek uczestników zgłaszających subiektywny haj biegacza był porównywalny w grupie leczonej naltreksonem i placebo. Dlatego to badanie wskazuje, że rozwój euforii biegacza u ludzi nie zależy od endogennych opioidów – endorfin.
Autorzy sugerują że endogenne kannabinoidy odpowiadają za występowanie polepszonego samopoczucia po treningach. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Psychoneuroendocrinology w 2021 roku.

Przeczytaj więcej  Uzależnienie od marihuany – jak rozpoznać objawy i sobie z nimi radzić?

Badań na ten temat jest prowadzonych coraz więcej – przegląd artykułów badających wpływ endogennych kannabinoidów na euforię biegacza został opublikowany w styczniowym numerze ’22r prestiżowego czasopisma The Neuroscientist. Do przeglądu zakwalifikowano 17 badań. Po intensywnym wysiłku w 14 z 17 badań wykryto wzrost eCB. W przeciwieństwie do tego, po okresie długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych, w czterech artykułach opisywano spadek poziomu eCB.

Mimo że większość badań wykazało związek między wysokimi poziomami eCB po ćwiczeniach a cechami euforii biegacza, według autorów opracowania wiarygodny dowód na udział eCB w euforii biegacza u ludzi nie został jeszcze osiągnięty z powodu przeszkód metodologicznych.

Źródła:

„Euforia biegacza” to nie zasługa endorfin lecz endokannabinoidów, potwierdzają to badania!

Michael Siebers, Sarah V. Biedermann, Laura Bindila, Beat Lutz, Johannes Fuss. Exercise-induced euphoria and anxiolysis do not depend on endogenous opioids in humans, Psychoneuroendocrinology, Volume 126, 2021, 105173. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2021.105173 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453021000470)

Siebers M, Biedermann SV, Fuss J. Do Endocannabinoids Cause the Runner’s High? Evidence and Open Questions. The Neuroscientist. January 2022. doi:10.1177/10738584211069981

 

 

Kontynuacja
leczenia