Wypełnij formularz kwalifikacji

Euforia biegacza (ang. runner’s high) to zjawisko opisujące dobre samopoczucie podczas ćwiczeń wytrzymałościowych, charakteryzujące się euforią. Jest to pozytywne zjawisko, dzięki któremu można poczuć się bardzo dobrze zarówno fizycznie jak i psychicznie. które też znacznie podnosi próg bólu oraz mocno obniża poziom stresu.

Co jest odpowiedzialne za euforię biegacza?

Powszechnie uważa się, że uwalnianie endogennych opioidów, takich jak endorfiny, leży u podstaw euforii biegaczy. Jednak ćwiczenia prowadzą do uwolnienia dwóch klas związków: endokannabinoidów (eCB) i opioidów.

Badanie na Uniwersytecie Medycznym w Hamburgu

Badanie przeprowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Hamburgu na ludziach wykazało, że podstawowe cechy euforii biegacza zależą od receptorów kannabinoidowych, a nie od receptorów opioidowych. W badaniu naukowcy starali się stwierdzić, czy endorfiny odgrywają znaczącą roli w mechanizmie leżącym u podstaw euforii biegacza. W związku z tym zbadano, czy rozwój dwóch podstawowych cech runner’s high: euforii i obniżonego poziomu lęku u biegaczy zależy od sygnalizacji opioidowej poprzez zastosowanie antagonisty receptora opioidowego (związku blokującego działanie endogennych opioidów) – naltreksonu w podwójnie ślepej, randomizowanej grupie kontrolowanej placebo.

Wszystkich 63. uczestników zakwalifikowanych do badania wykazywało zwiększoną euforię i zmniejszony niepokój po 45 minutach biegania na bieżni w zakresie umiarkowanej intensywności w porównaniu z chodzeniem. Bieg doprowadził do wyższych poziomów endogennych kannabinoidów: anandamidu (AEA) i 2-arachidonoglicerolu (2-AG) w osoczu. Blokada receptorów opioidowych nie zapobiegła rozwojowi euforii i zmniejszeniu lęku, a także podwyższeniu poziomu eCB po wysiłku. Co więcej, odsetek uczestników zgłaszających subiektywny haj biegacza był porównywalny w grupie leczonej naltreksonem i placebo. Dlatego to badanie wskazuje, że rozwój euforii biegacza u ludzi nie zależy od endogennych opioidów – endorfin.
Autorzy sugerują że endogenne kannabinoidy odpowiadają za występowanie polepszonego samopoczucia po treningach. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Psychoneuroendocrinology w 2021 roku.

Przeczytaj więcej  Stany lękowe po marihuanie – jakie są ich przyczyny? Jak im zapobiec?

Badań na ten temat jest prowadzonych coraz więcej – przegląd artykułów badających wpływ endogennych kannabinoidów na euforię biegacza został opublikowany w styczniowym numerze ’22r prestiżowego czasopisma The Neuroscientist. Do przeglądu zakwalifikowano 17 badań. Po intensywnym wysiłku w 14 z 17 badań wykryto wzrost eCB. W przeciwieństwie do tego, po okresie długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych, w czterech artykułach opisywano spadek poziomu eCB.

Mimo że większość badań wykazało związek między wysokimi poziomami eCB po ćwiczeniach a cechami euforii biegacza, według autorów opracowania wiarygodny dowód na udział eCB w euforii biegacza u ludzi nie został jeszcze osiągnięty z powodu przeszkód metodologicznych.

Źródła:

„Euforia biegacza” to nie zasługa endorfin lecz endokannabinoidów, potwierdzają to badania!

Michael Siebers, Sarah V. Biedermann, Laura Bindila, Beat Lutz, Johannes Fuss. Exercise-induced euphoria and anxiolysis do not depend on endogenous opioids in humans, Psychoneuroendocrinology, Volume 126, 2021, 105173. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2021.105173 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453021000470)

Siebers M, Biedermann SV, Fuss J. Do Endocannabinoids Cause the Runner’s High? Evidence and Open Questions. The Neuroscientist. January 2022. doi:10.1177/10738584211069981

 

 

Kontynuacja
leczenia