Wypełnij formularz kwalifikacji

Posiadanie medycznej marihuany to temat, który budzi wiele pytań i wątpliwości. Czy jest to legalne? Jakie są różnice między medyczną a rekreacyjną marihuaną? Kiedy jest ona zalecana? Odpowiedzi znajdują się w artykule!

Zapamiętaj!

  • Posiadanie medycznej marihuany w Polsce jest legalne pod warunkiem spełnienia określonych przepisów i regulacji. 
  • Medyczna marihuana może być stosowana w leczeniu schorzeń neurologicznych, przewlekłych bólów oraz jako wsparcie przy skutkach ubocznych chemioterapii. 
  • Aby legalnie stosować medyczną marihuanę, trzeba mieć przy sobie odpowiednie dokumenty.

Medyczna marihuana a rekreacyjna – podobieństwa i różnice

Zrozumienie różnic między konopiami indyjskimi stosowanymi leczniczo i rekreacyjnie jest istotne, kiedy rozważamy kwestie posiadania medycznej marihuany. Mimo że pochodzi z tej samej rośliny co jej rekreacyjna odmiana, ma ściśle określoną ilość składników aktywnych. Zarówno THC (tetrahydrokannabinol), jak i CBD (kannabidiol) muszą odpowiadać określonym z góry stężeniom, dzięki czemu pozwalają osiągnąć pożądane cele medyczne.

Również procedury związane z ich uprawą są zupełnie inne. Konopie wykorzystywane do celów medycznych rosną w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach. Są też wolne od pestycydów i innych zanieczyszczeń. Poza tym posiadanie medycznej marihuany wiąże się z szeregiem regulacji prawnych. Natomiast marihuana rekreacyjna jest w Polsce nielegalna – grozi za nią kara grzywny lub pozbawienia wolności.Wypełnij formularz kwalifikacji

Posiadanie medycznej marihuany – czy jest legalne w Polsce?

Pomimo rosnącej akceptacji, jaka panuje w społeczeństwie, posiadanie medycznej marihuany w Polsce jest nadal tematem skomplikowanym. Legalność posiadania medycznej marihuany jest ściśle związana z przepisami i regulacjami. Co należy podkreślić, medyczna marihuana została zalegalizowana w 2017 roku. Natomiast jej legalny zakup w aptece jest możliwy od 2019 roku. Istotne jest posiadanie ważnej recepty od lekarza, który zdecydował, że medyczna marihuana jest najlepszym lekiem dla konkretnej osoby.

Przeczytaj więcej  Podróżowanie z medyczną marihuaną – bezpieczne przewożenie leku w praktyce

Należy również podkreślić, że nie jest to jednoznaczne z legalnością posiadania marihuany rekreacyjnej, która jest w Polsce nadal niedozwolona.

Medyczna marihuana – tylko na receptę!

W Polsce medyczna marihuana jest dostępna tylko na receptę i możliwa do uzyskania jedynie od lekarza specjalisty, który ma uprawnienia do wystawiania leków narkotycznych. Do tej grupy nie zalicza się lekarz weterynarii. Poza tym musi on mieć przekonanie, że tradycyjne leki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów lub powodują niepożądane efekty uboczne.

Posiadanie medycznej marihuany bez takiej recepty jest niezgodne z prawem i naraża na konsekwencje. Dlatego ważne jest, aby zawsze mieć przy sobie dokumenty potwierdzające legalność posiadania medycznej marihuany.

Posiadanie medycznej marihuany poza domem

Posiadanie medycznej marihuany poza domem jest dozwolone, pod warunkiem że osoba będzie mogła udowodnić zasadność stosowania leku. W przypadku kontroli trzeba mieć odpowiednie dokumenty – muszą być pokazane na żądanie odpowiednim służbom.

Stosowanie medycznej marihuany w miejscach publicznych jest kwestią dyskusyjną. Niektórzy pacjenci starają się nie korzystać z leku poza domem, inni natomiast nie widzą w tym problemu. Każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, jeśli ma to znaczenie dla terapii, używanie konopi w miejscach publicznych nie jest zabronione. Dotyczy to zarówno suszu czy waporyzatora, jak i preparatów na bazie medycznej marihuany.Wypełnij formularz kwalifikacji

Dokumenty uzasadniające posiadanie medycznej marihuany

Co robić w przypadku kontroli przeprowadzonej przez służby? Najważniejszym dokumentem jest ważna recepta lekarska. Może ona być pokazana jako dowód, że osoba ma prawo do posiadania medycznej marihuany. Oprócz recepty pomocny będzie także dokument od lekarza zawierający informacje o diagnozie i zalecanej terapii. Poza tym trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości.

Ważne jest również posiadanie dowodu zakupu medycznej marihuany z apteki. Może to być imienna faktura lub paragon. Susz musi się znajdować w oryginalnym opakowaniu aptecznym. 

Przeczytaj więcej  Palenie medycznej marihuany w miejscu publicznym – informacje i wskazówki

Wymienione wyżej dokumenty można nosić przy sobie w formie papierowej, ale także jako skany w telefonie. Ich brak może skutkować zatrzymaniem przez policję.

Przy jakich chorobach wskazana jest lecznicza marihuana?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o schorzeniach neurologicznych, gdzie medyczna marihuana może odgrywać kluczową rolę. Zaliczają się do nich między innymi stwardnienie rozsiane oraz epilepsja. Stwardnienie rozsiane jest chorobą przewlekłą układu nerwowego, która powoduje stopniowe uszkodzenie osłonek nerwów. Prowadzi do narastających trudności z koordynacją ruchową, utratą siły mięśniowej, a w skrajnych przypadkach do paraliżu. Badania wykazują, że medyczna marihuana może pomóc łagodzić skurcze mięśniowe.

Kolejnym obszarem, w którym medyczna marihuana może być pomocna, są choroby przewlekłe powodujące silny ból. Na koniec warto wspomnieć o dolegliwościach związanych z chemioterapią w postaci nudności i utraty apetytu. Medyczna marihuana często jest zalecana jako środek wspomagający w łagodzeniu tych skutków ubocznych.

Medyczną marihuanę stosuje się też w leczeniu chorób ginekologicznych, układu pokarmowego i wielu innych. Jednakże zawsze decyzję o zastosowaniu medycznej marihuany podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację pacjenta.

Posiadanie medycznej marihuany – podsumowanie

Posiadanie medycznej marihuany to złożony temat, który obejmuje wiele aspektów prawnych, medycznych i społecznych. Ważne jest zrozumienie, że medyczna marihuana różni się od rekreacyjnej – jest legalna tylko na receptę i może być używana tylko w określonych sytuacjach. Rosnące dowody na skuteczność medycznej marihuany w leczeniu różnych schorzeń sprawiają, że jest to obszar, który zasługuje na dalsze badania i dyskusje.

Kontynuacja
leczenia