Wypełnij formularz kwalifikacji

Zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną jest dokumentem, w który powinni się zaopatrzyć pacjenci. Pozwala między innymi na stosowanie leku w miejscu publicznym, ale nie tylko. Przeczytaj, by zrozumieć jego znaczenie.

Zapamiętaj!

 • Zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną jest dokumentem potwierdzającym legalność i zasadność stosowania tej formy terapii.
 • Można go potrzebować między innymi podczas kontroli policyjnej.
 • Oprócz zaświadczenia wymagane są również m.in. oryginały recept czy potwierdzenie, że lek został zakupiony w aptece.

Zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną

Zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną jest dokumentem potwierdzającym legalność i zasadność stosowania tej formy terapii. Jego posiadanie jest ważne w takich sytuacjach, jak kontrola policyjna czy podróż za granicę. Dokument ten jest wydawany przez lekarza przepisującego receptę na lek.

Warto podkreślić, że terapia konopna to uznana forma leczenia. Jej legalność potwierdza Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Kolejnym krokiem było wprowadzenie medycznej marihuany do sprzedaży w aptekach, co miało miejsce w roku 2019.

Dlaczego zaświadczenie jest ważne?

Posiadanie zaświadczenia o leczeniu medyczną marihuaną zapewnia pacjentowi ochronę. Jest to szczególnie ważne w przypadku kontroli policyjnej, gdzie dokument ten potwierdza zasadność posiadania i stosowania medycznej marihuany. Ponadto, w niektórych sytuacjach, jak podróżowanie, zaświadczenie jest wymagane do legalnego przewozu leku.

Pacjenci, którzy są poddawani terapii konopnej, powinni jednak mieć świadomość, że samo zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną nie jest wystarczające. Trzeba mieć także:

 • susz w oryginalnym opakowaniu z apteki;
 • oryginał lub skan recepty;
 • fakturę imienną poświadczającą zakup leku w aptece.
Przeczytaj więcej  Medyczna marihuana na bezsenność – nowe perspektywy w leczeniu zaburzeń snu


Wypełnij formularz kwalifikacji

Jak uzyskać zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną?

Aby uzyskać zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną, pacjent musi najpierw otrzymać receptę od lekarza. Następnie specjalista na życzenie chorego może wystawić zaświadczenie, które potwierdza zasadność stosowania terapii konopnej. Ten dokument jest potrzebny, by móc korzystać z medycznej marihuany w sposób zgodny z prawem.

Należy zaznaczyć, że terapia konopna stosowana jest tylko w określonych przypadkach. Wprowadza się ją w sytuacjach, kiedy wszystkie inne metody leczenia zawiodły lub nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Zaświadczenie o leczeniu marihuaną medyczną a podróżowanie

Posiadanie zaświadczenia o leczeniu medyczną marihuaną jest niezbędne także podczas podróży zagranicznych. Zgodnie z Konwencją Wykonawczą do Układu z Schengen w Unii Europejskiej pacjenci mogą przewozić środki odurzające w ilościach niezbędnych do leczenia. Oczywiście legalność produktu należy potwierdzić – potrzebne jest nie tylko zaświadczenie czy recepta, ale także dokument uwierzytelniający wystawiony przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego albo właściwego dla województwa inspektora farmaceutycznego.

W przypadku podróży poza UE należy skontaktować się z odpowiednimi ambasadami w celu ustalenia przepisów.

Zastosowanie medycznej marihuany w terapii

Medyczna marihuana jest stosowana w leczeniu różnych schorzeń, w tym chorób neurologicznych, nowotworowych, a także w łagodzeniu lęku i stresu. Terapia ta jest wdrażana pod ścisłym nadzorem lekarza w przypadku:

 • chorób neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane oraz epilepsja, ponieważ łagodzi ich objawy;
 • łagodzenia bólu oraz skutków ubocznych chemioterapii, takich jak nudności i wymioty. Może również pomagać w pobudzaniu apetytu;
 • neuropatii, fibromialgii czy bólu towarzyszącego przewlekłym chorobom;
 • chorób układu pokarmowego, w tym choroby Leśniowskiego-Crohna. Medyczna marihuana może pomagać w łagodzeniu objawów takich jak ból brzucha, utrata apetytu i biegunka;
 • w niektórych przypadkach medyczna marihuana może być stosowana do łagodzenia lęku, choć jej skuteczność i bezpieczeństwo w tej roli są nadal przedmiotem badań;
 • chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, gdzie medyczna marihuana może pomagać w łagodzeniu bólu i stanu zapalnego;
 • PTSD (zespół stresu pourazowego), medyczna marihuana bywa stosowana w celu złagodzenia niektórych objawów PTSD, takich jak lęk, bezsenność czy flashbacki.
Przeczytaj więcej  Medyczna marihuana na depresję – innowacyjna metoda terapii

Korzyści i ograniczenia terapii konopnej

Stosowanie medycznej marihuany może przynosić ulgę w bólu, poprawić jakość życia oraz zmniejszać objawy niektórych schorzeń. Jednak terapia ta nie jest wolna od ograniczeń i ryzyka. Możliwe skutki uboczne to między innymi senność, zawroty głowy czy problemy żołądkowe. Ponadto istnieje ryzyko uzależnienia, dlatego ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarskich.

Zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną jest istotnym elementem procesu terapeutycznego dla pacjentów korzystających z tej formy leczenia. Jego posiadanie umożliwia legalne i bezpieczne stosowanie medycznej marihuany, zarówno w kraju, jak i podczas podróży za granicę. 

Kontynuacja
leczenia