1. Jaskra
Jaskra jest stanem, który powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego i ma tendencję do stopniowej progresji. Chociaż objawy zwykle nie występują we wczesnych stadiach, mogą rozwijać się z czasem i obejmować utratę wzroku. Badania naukowe wykazały, że THC znajdujące się w medycznej marihuanie zmniejsza ciśnienie w oku, co może ograniczać postęp jaskry i zmniejszać utratę wzroku w wyniku choroby.

Wizyta
recepturowa